Korduma kippuvad küsimused

Tahan teha internetiraadiot.

Internetiraadio jaoks riiklikku tegevusluba ei ole vaja. Arvestama peate muusikateoste kasutamisega seotud kuludega.

Kas Eesti postmarkide koopiaid võib kasutada?

Postmargi kujundus on autoriõigusega kaitstav teos ja selle autoriõigused kuuluvad üldjuhul Eesti Postile. Seega võib postmarkide koopiaid kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks ja õppetöös. Internetis üldsusele kättesaadavaks teha neid ilma Eesti Posti nõusolekuta ei saa.

Minu raamat on raamatukogudes. Kui keegi on laenanud raamatut, kas siis laekub kohe autorile tasu?

Hüvitise saamiseks tuleb teha avaldus Autorihüvitusfondile (www.ahf.ee) ning tasu jaotus toimub rahvaraamatukogude eelmise aasta laenutusaktiivsuse järgi.

Kas kaanekujundust loetakse kollektiivse teose osaks?

Kaanekujundus on iseseisev teos. Kollektiivseks teoseks on näiteks ajaleht ja ajakiri.

Ettevõttes töötab teadustöötaja ja ta teeb tööd töölepingu alusel. Kellele kuuluvad teadustöö autoriõigused?

Kui tegemist on tööülesande käigus loodud teosega, siis varalised õigused kuuluvad tööandjale, vt www.autor.ee/autori-oigused

Ühele veebilehele on minu tehtud pildid lisatud. Mis ma teha saan?

Autoriõiguse omajal on õigus nõuda teoste kasutamise lõpetamist, sh internetilehelt eemaldamist. Pöörduge kodulehe omaniku poole ja nõudke piltide eemaldamist.

Kas kõrgkooli õppejõud võib kasutada veebis olevat fotot illustreerival eesmärgil ja motiveeritud mahus oma õppematerjalis?

Jah võib, kui see toimub õppe-eesmärgil. Õpiku kirjastamine ei ole õppe-eesmärk ja selliseks kasutamiseks peab küsima autoriõiguse omajalt nõusoleku.

Kas on vaja autori nõusolekut, kui tahetakse filmida film kirjandusteose järgi?

Jah, sest tegemist on tuletatud teose loomisega. Autoriõigus kehtib autori eluiga + 70 aastat.

Toodan lastemööblit, kas saan oma tooteid kaitsta autoriõigusega?

Tööstustoodangu õiguskaitse toimub läbi tööstusdisainilahenduse registreerimise, vt Tööstusdisain

Avalikustatud ja avalikustamata teosed

Autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud (muuhulgas üldsusele suunatud) teostele. Üldsuseks loetakse isikute ringi väljaspool perekonda ja lähimat tutvusringkonda.

Avaldatud teos on teos, mille reprodutseeritud koopiad on autori poolt antud üldsusele kasutamiseks, seda nii, et üldsusel on võimalik sellega tutvuda või seda omandada.

Teose avaldamine on näiteks teose trükis väljaandmine, teose eksemplaride müügile panemine, teose rentimine, laenutamine jne. Teos loetakse avaldatuks ka siis, kui see on salvestatud arvutisüsteemi, mis on üldsusele avatud.

Teos on üldsusele suunatud, kui see on avalikult esitatud, üldsusele näidatud, edastatud, taasedastatud, üldsusele kättesaadavaks tehtud või muul viisil üldsusele suunatud.

Kui teos on ette loetud, mängitud, tantsitud, näideldud või muul viisil ette kantud, siis loetakse see avalikult esitatuks.

Üldsusele näidatuks loetakse teos siis, kui teost või selle koopiat on demonstreeritud filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel.

Teos loetakse edastatuks, kui see on edastatud kaablita edastamise teel (raadio, televisiooni, satelliidi vahendusel). Muuhulgas on võmalik teost edastada ka satelliidi kaudu. Taasedastamine aga võib toimuda ka kaabellevivõrgu vahendusel.

Kättesaadavaks tehtud on teos siis, kui see on üldsusele suunatud kaabli kaudu või kaablita suunamise teel sellisel viisil, et üldsus võib teost kasutada enda poolt valitud kohas ja ajal. Üldsusele avatud kohaks on näiteks tänav, park, teater, ühissõiduk, kauplus jne.

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke