Korduma kippuvad küsimused

Tahan teha internetiraadiot.

Internetiraadio jaoks riiklikku tegevusluba ei ole vaja. Arvestama peate muusikateoste kasutamisega seotud kuludega.

Kas Eesti postmarkide koopiaid võib kasutada?

Postmargi kujundus on autoriõigusega kaitstav teos ja selle autoriõigused kuuluvad üldjuhul Eesti Postile. Seega võib postmarkide koopiaid kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks ja õppetöös. Internetis üldsusele kättesaadavaks teha neid ilma Eesti Posti nõusolekuta ei saa.

Minu raamat on raamatukogudes. Kui keegi on laenanud raamatut, kas siis laekub kohe autorile tasu?

Hüvitise saamiseks tuleb teha avaldus Autorihüvitusfondile (www.ahf.ee) ning tasu jaotus toimub rahvaraamatukogude eelmise aasta laenutusaktiivsuse järgi.

Kas kaanekujundust loetakse kollektiivse teose osaks?

Kaanekujundus on iseseisev teos. Kollektiivseks teoseks on näiteks ajaleht ja ajakiri.

Ettevõttes töötab teadustöötaja ja ta teeb tööd töölepingu alusel. Kellele kuuluvad teadustöö autoriõigused?

Kui tegemist on tööülesande käigus loodud teosega, siis varalised õigused kuuluvad tööandjale, vt www.autor.ee/autori-oigused

Ühele veebilehele on minu tehtud pildid lisatud. Mis ma teha saan?

Autoriõiguse omajal on õigus nõuda teoste kasutamise lõpetamist, sh internetilehelt eemaldamist. Pöörduge kodulehe omaniku poole ja nõudke piltide eemaldamist.

Kas kõrgkooli õppejõud võib kasutada veebis olevat fotot illustreerival eesmärgil ja motiveeritud mahus oma õppematerjalis?

Jah võib, kui see toimub õppe-eesmärgil. Õpiku kirjastamine ei ole õppe-eesmärk ja selliseks kasutamiseks peab küsima autoriõiguse omajalt nõusoleku.

Kas on vaja autori nõusolekut, kui tahetakse filmida film kirjandusteose järgi?

Jah, sest tegemist on tuletatud teose loomisega. Autoriõigus kehtib autori eluiga + 70 aastat.

Toodan lastemööblit, kas saan oma tooteid kaitsta autoriõigusega?

Tööstustoodangu õiguskaitse toimub läbi tööstusdisainilahenduse registreerimise, vt Tööstusdisain

Seadused ja konventsioonid

Autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõiguse seaduse (1992) 8. peatükk (Teose esitaja, fonogrammitootja ning ringhäälinguorganisatsiooni õigused (autoriõigusega kaasnevad õigused) ja 8¹. peatükk (Andmebaasi tegija õigused)

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon ehk nn Rooma 1961. a. konventsioon (jõustus Eesti Vabariigi suhtes 28.04.2000) 

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon ehk nn Genfi 1971. aasta konventsioon (jõustus Eesti Vabariigi suhtes 28.05.2000)

WIPO esitus- ja fonogrammileping

WIPO esitus- ja fonogrammileping  (WPPT, 1996, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 14.03.2010)

Intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaas

Intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaas – Andmebaas on mõeldud kasutamiseks autoritele, autorite seadusega kaitstud loometegevuse tulemuste kasutajatele, advokaatidele, kohtunikele, prokuröridele ja teistele juristidele, patendivolinikele, õigusteaduse õppejõududele, tudengitele ning kõigile asjahuvilistele. Andmebaasis leiavad kajastamist Eesti Vabariigi ringkonnakohtute ning Riigikohtu lahendid.

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke