Korduma kippuvad küsimused

Tahan teha internetiraadiot.

Internetiraadio jaoks riiklikku tegevusluba ei ole vaja. Arvestama peate muusikateoste kasutamisega seotud kuludega.

Kas Eesti postmarkide koopiaid võib kasutada?

Postmargi kujundus on autoriõigusega kaitstav teos ja selle autoriõigused kuuluvad üldjuhul Eesti Postile. Seega võib postmarkide koopiaid kasutada ainult isiklikuks kasutamiseks ja õppetöös. Internetis üldsusele kättesaadavaks teha neid ilma Eesti Posti nõusolekuta ei saa.

Minu raamat on raamatukogudes. Kui keegi on laenanud raamatut, kas siis laekub kohe autorile tasu?

Hüvitise saamiseks tuleb teha avaldus Autorihüvitusfondile (www.ahf.ee) ning tasu jaotus toimub rahvaraamatukogude eelmise aasta laenutusaktiivsuse järgi.

Kas kaanekujundust loetakse kollektiivse teose osaks?

Kaanekujundus on iseseisev teos. Kollektiivseks teoseks on näiteks ajaleht ja ajakiri.

Ettevõttes töötab teadustöötaja ja ta teeb tööd töölepingu alusel. Kellele kuuluvad teadustöö autoriõigused?

Kui tegemist on tööülesande käigus loodud teosega, siis varalised õigused kuuluvad tööandjale, vt www.autor.ee/autori-oigused

Ühele veebilehele on minu tehtud pildid lisatud. Mis ma teha saan?

Autoriõiguse omajal on õigus nõuda teoste kasutamise lõpetamist, sh internetilehelt eemaldamist. Pöörduge kodulehe omaniku poole ja nõudke piltide eemaldamist.

Kas kõrgkooli õppejõud võib kasutada veebis olevat fotot illustreerival eesmärgil ja motiveeritud mahus oma õppematerjalis?

Jah võib, kui see toimub õppe-eesmärgil. Õpiku kirjastamine ei ole õppe-eesmärk ja selliseks kasutamiseks peab küsima autoriõiguse omajalt nõusoleku.

Kas on vaja autori nõusolekut, kui tahetakse filmida film kirjandusteose järgi?

Jah, sest tegemist on tuletatud teose loomisega. Autoriõigus kehtib autori eluiga + 70 aastat.

Toodan lastemööblit, kas saan oma tooteid kaitsta autoriõigusega?

Tööstustoodangu õiguskaitse toimub läbi tööstusdisainilahenduse registreerimise, vt Tööstusdisain

Teosed, mida ei kaitsta

Autoriõigusega ei saa kaitsta otseselt teose sisu ennast (ideed, teooriat, hüpoteesi jne). Seega ei kaitse autoriõigus mitte seda, mida öeldakse, vaid seda, kuidas öeldakse. Tõsi küll, tihti on sisu ja vorm lahutamatud, näiteks kujutava kunsti teostes. Kuid autoriõiguse missioon ja võimalused on suunatud just väljendusvormi kaudu loomingu kaitsmisele.

Seega kaitstakse artiklit, aruannet, maali, laulu, hoone väliskuju, ettekannet, arvutiprogrammi jms sellises sõnade, helide, kujundite, värvide jms seostatuses, mille autor on teosele andnud.

 

AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAVAD TEOSED AUTORIÕIGUSEGA EI OLE KAITSTAVAD
1) ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed; 1) ideed, kujundid, mõisted, teooriad, protsessid, süsteemid, meetodid, kontseptsioonid, printsiibid, avastised, leiutised
2) teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed; 2) rahvaloominguteosed;
3) arvutiprogrammid; 3) õigusaktid ja haldusdokumendid ning nende ametlikud tõlked;
4) kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on väljendatud suuliselt; 4) kohtulahendid ning nende ametlikud tõlked;
5) stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, libretod; 5) riigi ametlikud sümbolid ja organisatsioonide sümboolika;
6) draama- ja muusikalised draamateosed; 6) päevauudised;
7) muusikateosed tekstiga ja ilma tekstita; 7) faktid ja andmed;
8) koreograafiateosed ja pantomiimid; 8) ideed ja põhimõtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid.
9) audiovisuaalsed teosed;
10) maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid;
11) lavastused ja lavakujunduslikud teosed;
12) skulptuuriteosed;
13) arhitektuurne graafika, projekti sisu lahtimõtestavad seletuskirjad, tekstilisad, programmid, arhitektuursed plastikateosed, arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteosed, linnaehitusansamblid ja kompleksid;
14) tarbekunstiteosed;
15) disaini- ja moekunstiteosed;
16) fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid;
17) kartograafiateosed;
18) õigusaktide projektid;
19) standardid ja standardite kavandid;
20) arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud;
21) tuletatud teosed ja teose muu töötlus;
22) teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud;
23) muud teosed.
Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke