10. detsember 2015 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja e-teataja : Tühja kasseti tasu kogumise põhimõtete muutmine

Justiitsministeerium soovib algatada arutelu selle üle, kuidas muuta nn tühja kasseti tasu kogumise põhimõtteid. Tühja kasseti tasu eesmärgiks on maksta hüvitist muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele (autorid, esitajad, fonogrammitootjad) selle eest, et nende teoseid on lubatud tasuta reprodutseerida isiklikuks vajaduseks autori nõusolekuta.

Praegune süsteem ei võimalda maksta autoritele õiglast hüvitist. Näiteks 2014. a. eest kogutud tasu halduskulud ületasid oluliselt kogutud summa suurust ning autoritele ei olnud võimalik kogutud tasu eest hüvitisi maksta.

Justiitsministeerium on välja pakkunud kolm lahendusvarianti tühja kasseti tasu põhimõtete muutmiseks:

  1. Laiendada tuleb salvestusseadmete ja –kandjate loetelu, millelt nõutakse nn tühja kasseti tasu. Loetelus peaksid olema näiteks mp3-mängijad, arvuti kõvakettad, salvestavad televiisorid, kõvakettaga videotuunerid ja satelliitvastuvõtjad, nutitelefonid jne.
  2. Tasu tuleks koguda salvestusmahupõhiselt. Selle lahenduse puhul maksustatakse salvestamist võimaldavate seadmete ja kandjate salvestusmahu suurust.
  3. Tühja kasseti tasu ei tuleks koguda ning riik peaks riigieelarvest maksma autorile, esitajale ja fonogrammitootjale hüvitist audiovisuaalse teose või fonogrammi kopeeritakse eest isikliku kasutamise eesmärgil.

Justiitsministeeriumi ettepanekuga saab lähemalt tutvuda SIIN.