IO õppematerjal

IO õppematerjal

IO õppematerjal

IO õppematerjal (vene keeles)

IO õppematerjal (vene keeles)

See õppematerjal on koostatud sooviga anda Sulle ülevaade aina tähtsamaks muutuvast intellektuaalomandi maailmast. Siit leiad kõik vajaliku, et mõista seda esmapilgul keerulist valdkonda. Täpsuse huvides on sellesse õpikusse kirja pandud ka seonduvad seaduseparagrahvid, millest kõnealuses valdkonnas juhindutakse. Aja jooksul seadused aga muutuvad. Seepärast peaksid enne tähtsamate otsuste vastuvõtmist nende kehtivusele suuremat tähelepanu pöörama.