Teose tunnused

Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid.

Autoriõigusega kaitstava teose tunnused on järgmised:

  1. Teos peab olema originaalne;
  2. Teos on kirjanduse, kunsti ja teaduse valdkonnas;
  3. Teos peab olema väljendatud mingisuguses objektiivses vormis;
  4. Teose objektiivne vorm peab andma võimaluse teost selle vormi kaudu tajuda ja reprodutseerida kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil.

Ka suuliselt esitatud teos (näiteks loeng, ettekanne, kõne) on autoriõigusega kaitstav teos, sest Eesti seadus tunnustab teose suulist vormi.
Autoriõigusega kaitstavate teoste näidisloetelu on esitatud autoriõiguse seaduses.