AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAVAD TEOSED AUTORIÕIGUSEGA EI OLE KAITSTAVAD
1) ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed; 1) ideed, kujundid, mõisted, teooriad, protsessid, süsteemid, meetodid, kontseptsioonid, printsiibid, avastised, leiutised
2) teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed; 2) rahvaloominguteosed;
3) arvutiprogrammid; 3) õigusaktid ja haldusdokumendid ning nende ametlikud tõlked;
4) kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on väljendatud suuliselt; 4) kohtulahendid ning nende ametlikud tõlked;
5) stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, libretod; 5) riigi ametlikud sümbolid ja organisatsioonide sümboolika;
6) draama- ja muusikalised draamateosed; 6) päevauudised;
7) muusikateosed tekstiga ja ilma tekstita; 7) faktid ja andmed;
8) koreograafiateosed ja pantomiimid; 8) ideed ja põhimõtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid.
9) audiovisuaalsed teosed;
10) maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid;
11) lavastused ja lavakujunduslikud teosed;
12) skulptuuriteosed;
13) arhitektuurne graafika, projekti sisu lahtimõtestavad seletuskirjad, tekstilisad, programmid, arhitektuursed plastikateosed, arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteosed, linnaehitusansamblid ja kompleksid;
14) tarbekunstiteosed;
15) disaini- ja moekunstiteosed;
16) fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid;
17) kartograafiateosed;
18) õigusaktide projektid;
19) standardid ja standardite kavandid;
20) arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud;
21) tuletatud teosed ja teose muu töötlus;
22) teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud;
23) muud teosed.