9. detsember 2015 Autoriõigusi tuleb ajakohastada, et Euroopa kultuur jõuaks veelgi suurema publikuni

Eurokratt : Euroopa Komisjon avaldas oma esimese seadusandliku ettepaneku autoriõiguse kohta. Selle eesmärk on võimaldada inimestel, kes ühes liikmesriigis kasutavad tasulisi teenuseid, mille kaudu pakutakse veebipõhiseid teoseid, näiteks e-raamatuid, muusikat, mänge, filme, telesarju ja spordikanaleid, kasutada neid ka teistes liikmesriikides reisil olles. Praegu ei ole see alati võimalik. Euroopa elanikud vajavad õigust kanda teoseid edastavaid veebiteenuseid üle piiride, et neid saaks kasutada mis tahes Euroopa paigas.