Andmebaasi tegijad

Andmebaas on teoste, andmete või muu materjali süstemaatiliselt või metoodiliselt korraldatud kogu, mis on individuaalselt kasutatav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi.

Andmebaasi tegijaks on isik, kes on teinud olulise investeeringu kogudes, omandades, kontrollides, süstematiseerides või kättesaadavaks tehes andmebaasi sisuks olevaid andmeid.

Andmebaasi tegijale kuulub ainuõigus lubada ja keelata andmebaasi kasutamist. Samuti on tal õigus saada andmebaasi kasutamise eest poolte vahel kokkulepitud tasu.

Lisaks andmebaasi tegijale on õiguse ja samas ka keelud ette nähtud andmebaasi õiguspärasele kasutajale. Näiteks on andmebaasi õiguspärasel kasutajal õigus teha väljavõtteid ja taaskasutada üldsusele õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi sisuks olevaid mitteolulisi osi. Samas on tal keelatud kahjustada andmebaasis sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud autoriõigust või autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

Andmebaasi tegija õigused tekivad andmebaasi valmimise päeval, milleks on andmebaasi tegemise lõpetamise päev.