Autoriõiguse organisatsioonid Eestis

Eesti Audiovisuaalautorite Liit

Aadress: Uus 3, 10111 Tallinn

Telefon: 64 641 82; 64 640 44

E-post: kinoliit@nullonline.ee

http://www.eau.org

 

Eesti Autorite Ühing

Aadress: Lille 13, 10614  Tallinn

Telefon: 66 843 60

E-post: eau@nulleau.org

http://www.eau.org

 

Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon

Aadress:  Laki 25, 12915 Tallinn

Telefon:  60 009 26; 60 009 27

E-post: anti-piracy@nulleako.eeerik@nulleako.ee

http://www.eako.ee

 

Eesti Esitajate Liit

Aadress: Tulika 19, 10613 Tallinn

Telefon: 65 051 71

E-post: eel@nulleel.ee

http://www.eel.ee

 

Eesti Fonogrammitootjate Ühing

Aadress: Endla 3-6101, 10122 Tallinn

Telefon: 61 401 82

E-post: efy@nullefy.ee

http://www.efy.ee

 

Eesti Teatri Agentuur

Aadress: Väike – Karja 12, 10140 Tallinn

Telefon:  62 823 42, 62 823 30

E-post: info@nullteater.ee

http://www.teater.ee/

 

 

 

Eestis tegelevad intellektuaalse omandi teemadega  järgmised ametiasutused:

Justiitsministeerium
eraõiguse talitus
Aadress: Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn

Telefon: 62 081 00

E-post: info@nulljust.ee
http://www.just.ee

Patendiamet 
Aadress: Toompuiestee 7, 15041 Tallinn

Telefon: 62 779 11

E-post: Vastuvoett@nullepa.ee

http://www.epa.ee

Põllumajandusamet
Sordiosakond
Aadress: Vabaduse plats  4, 71020 Viljandi

Telefon: 43 512 40

E-post: sort@nullpma.agri.ee
http://www.pma.agri.ee