Autoriõiguse organisatsioonid maailmas

Autoriõiguse organisatsioonide arv maailmas ulatub mitmesajani, seepärast on alljärgnevalt esitatud info  katusorganisatsioonide kohta.

 

Autorid

International Confederation of Societes of Authors and Composers (CISAC) 

Autorite ja Heliloojate Ühingute Rahvusvaheline Konföderatsioon

www.cisac.org

 

Fonogrammitootjad

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 

Rahvusvaheline Fonogrammitootjate Ühing

www.ifpi.org

 

Esitajad

Societies Council for the Collective Management of Performers Rights (SCAPR) 

Esitajate ühendusi ülemaailmselt ühendav organsatsioon

www.scapr.org/

Intellektuaalse omandiga tegelevad peamised organisatsioonid maailmas:

 

World Intellectual Property Organization (WIPO)
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
www.wipo.int

International Intellectual Property Alliance (IIPA)
Rahvusvaheline Intellektuaalomandi Liit
www.iipa.com