Autoriõiguse organisatsioonid maailmas

Autoriõiguse organisatsioonide arv maailmas ulatub mitmesajani, seepärast on alljärgnevalt esitatud info katusorganisatsioonide kohta.

Autorid

International Confederation of Societes of Authors and Composers (CISAC)
Autorite ja Heliloojate Ühingute Rahvusvaheline Konföderatsioon
www.cisac.org

Fonogrammitootjad

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)
Rahvusvaheline Fonogrammitootjate Ühing
www.ifpi.org

Esitajad

Societies Council for the Collective Management of Performers Rights (SCAPR)
Esitajate ühendusi ülemaailmselt ühendav organsatsioon
www.scapr.org

Intellektuaalse omandiga tegelevad peamised organisatsioonid maailmas:

 

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
www.wipo.int

International Intellectual Property Alliance (IIPA)

Rahvusvaheline Intellektuaalomandi Liit
www.iipa.com

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke