Autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigusega kaasnevad õigused kitsamas tähenduses hõlmavad kolme õiguste omajate rühma õigusi, kelleks on esitajad, fonogrammitootjad ning ringhäälinguorganisatsioonid.

Loodud resultaadile ehk autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile on õigused:

  1. teose esitajal;
  2. fonogrammitootjal;
  3. raadio- ja televisiooniorganisatsioonil;
  4. filmi esmasalvestuse tootjal;
  5. isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose;
  6. isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande.