Autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigusega kaasnevad õigused kitsamas tähenduses hõlmavad kolme õiguste omajate rühma õigusi, kelleks on esitajad, fonogrammitootjad ning ringhäälinguorganisatsioonid.

content-img-ako

Autoriõigusega kaasnevad õigused on võrreldes autoriõigusega suhteliselt uued õigused, mille järele tekkis vajadus eelmise sajandi alguses seoses uute tehniliste meetodite kasutuselevõtuga ja tehnoloogia arenguga. Autoriõigusega kaasnevad õigused on tuletatud õigused, kuna autoriõigusega kaasneva õiguse ese eeldab mingi varem eksisteerinud teose olemasolu, milleks on autoriõigusega kaitstavad teosed. Hoolimata tihedast sidemest on fonogrammitootjatele kuuluvad õigused iseseisvad ning nende teostamine ei piira autoriõiguse teostamist.

Loodud resultaadile ehk autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile on õigused:

  1. teose esitajal;
  2. fonogrammitootjal;
  3. raadio- ja televisiooniorganisatsioonil;
  4. filmi esmasalvestuse tootjal;
  5. isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose;
  6. isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande.
Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke