E-Raamatud

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükifaile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, graafikat ja postkaarte. Lisandunud on helisalvestised, mis autoriõiguse kohaselt on kättesaadavad üksnes Rahvusraamatukogus.

Tallinna Ülikooli repositooriumisse E-ait kogutakse ülikoolis kaitstud doktoritöid, ülikoolis kaitstud doktoritööde analüütilisi ülevaateid, ülikooli tudengite üliõpilastöid, ülikooli töötajate kirjutatud raamatuid ja raamatu peatükke, ülikooli töötajate teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid, ülikooli õppejõudude koostatud õpikuid, elektroonseid õppematerjale ning õpiobjekte, konverentside ja seminaride väljaandeid, ülikooli õppejõudude ettekandeid, raamatukogu elektroonilisi kollektsioone.

TTÜ raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele, õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele.

Tartu Ülikooli Raamatukogu repositooriumis DSpace on e-õppe materjalid, mille alt leiab elektroonilised õppematerjalid ja õpiobjektid.

Eesti Kirjandumuuseumi Kivikeses saab tutvuda osaga Eesti Kirjandusmuuseumi ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu.

 

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke