Filmi esmasalvetuse tootjad

Salvestuse tootjal on ainuõigus lubada ja keelata:

  1. filmi originaali või selle koopia reprodutseerimine;
  2. filmi originaali või selle koopia levitamine üldsusele;
  3. filmi originaali või selle koopia rentimine või laenutamine;
  4. filmi originaali või selle koopia üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad filmi kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.

Film on audiovisuaalne teos või liikuvad kujutised koos neid saatvate helidega või ilma helideta, mis pole teos.

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke