Seadused ja konventsioonid

Autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõiguse seaduse (1992) 8. peatükk (Teose esitaja, fonogrammitootja ning ringhäälinguorganisatsiooni õigused (autoriõigusega kaasnevad õigused) ja 8¹. peatükk (Andmebaasi tegija õigused)

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon ehk nn Rooma 1961. a. konventsioon (jõustus Eesti Vabariigi suhtes 28.04.2000) 

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon ehk nn Genfi 1971. aasta konventsioon (jõustus Eesti Vabariigi suhtes 28.05.2000)

WIPO esitus- ja fonogrammileping

WIPO esitus- ja fonogrammileping  (WPPT, 1996, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 14.03.2010)

Intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaas

Intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaas – Andmebaas on mõeldud kasutamiseks autoritele, autorite seadusega kaitstud loometegevuse tulemuste kasutajatele, advokaatidele, kohtunikele, prokuröridele ja teistele juristidele, patendivolinikele, õigusteaduse õppejõududele, tudengitele ning kõigile asjahuvilistele. Andmebaasis leiavad kajastamist Eesti Vabariigi ringkonnakohtute ning Riigikohtu lahendid.

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke