question-nr-100

Kas autoriõigus tekib ainult kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele või mistahes teosele? Kas telefoniraamatule laieneb autoriõiguse seadus või mitte?
Telefoniraamatu sisu (isikunimede ja numbrite järjestus) autoriõigusega kaitstav teos ei ole (puudub loominguline panus). Telefoniraamatu graafiliselt kujundatud osad, fotod, reklaamid, kaubamärgid on kaitstavad autoriõigusega või kaubamärgiõigusega. Vt ka teose tunnuseid. Telefonikataloog võib mõningatel juhtudel olla olla kaitstud kui sui generis andmebaas.