question-nr-101

Kirjutan luuletusi ja avaldan enda kodulehel. Avastasin, et minu luuletusi avaldatakse teisel kodulehel. Kuidas saan tõestada, et see on minu teos?
Esimese sammuna oleks mõistlik pöörduda kodulehe omaja poole ja nõuda luuletuse eemaldamist või õige autorinime lisamist. Autorsust saab tõenda näiteks viidates varem ilmunud kogumikule, kus on kirjas luuletus ja autorinimi. Juhul kui kodulehe omaja ei arvesta nõudega, siis on võimalik pöörduda Justiitsministeeriumi juures oleva autoriõiguse komisjoni poole. Komisjon saab hinnata autorsust nii kirjalike tõendite (mustandid, varem trükis ilmunud teosed) kui ka suuliste ütluste põhjal (luuletus on varem avalikult esitatud ning seda on kuulnud teised isikud).