question-nr-103

Kas õppematerjal (näiteks õpetaja tunnikava, slaidiesitlus, loengukonspekt) on intellektuaalne omand?
Autoriõigusega kaitstavust hinnatakse läbi järgmiste kriteeriumite: kirjandus-, kunsti- või teadusteos, originaalsus, loomingulise tegevuse tulemus ja objektiivselt tajutav. Kui tunnikava, slaidiesitlus või loengukonspekt vastab nendele kriteeriumitele, siis tekib ka autoriõigus antud teostele. Autori varalised õigused võivad kuuluda tööandjale (vt tööülesannete käigus loodud teos).