question-nr-108

Olen kujundanud logo. Minu nõusolekuta kasutab logo tuntud ettevõte. Kuidas saaksin oma autoriõigusi kaitsta?
Juhul kui ettevõtte tellis logo mõnelt reklaamibüroolt, siis kuuluvad reklaamibüroo töötajate tehtud logode varalised autoriõigused reklaamibüroole ja seega ei saa logo teinud kujundaja logo kasutamist lubada või keelata. Juhul kui ettevõte tellis logo kujundajalt, siis sisaldas kokkulepe ilmselt ka õigust kasutada logo ettevõtte kaubamärgina. Juhul kui ettevõte on logo kasutanud ilma õigusliku aluseta, siis on võimalus vaidlustada logo registreerimine kaubamärgina või juhul kui logo ei ole registreeritud kaubamärgina, siis logo kasutamine.