question-nr-109

Olen osa võtnud mõnedest luulevõistlustest, kuidas saan teada, et minu luuletusi keegi enda loominguks ei nimeta?
Registrit luuletuste ja autorite kohta ei ole. Juhul kui avaldatakse või esitatakse luuletus, kuid autoriks on märgitud teine isik, siis luuletuse loonud isikul on õigus vaidlustada selline nime märkimine ning nõuda autorsuse tunnustamist ja autorinime õiget märkimist.