question-nr-112

Kas peab taotlema avaliku esitamise luba, kui avalikult esitan üritusel muusikateoseid, mille autoriks olen mina ise?
Juhul kui avalikult esitatakse muusikateose sõnu ja viise, mis esitaja on ise loonud, siis avalikuks esitamiseks luba küsima ega tasu maksma ei pea. Juhul kui samal kontserdil esitatakse ka teiste autorite loomingut, siis peab luba küsima ja tasu maksma. Samuti peab tasu maksma juhul, kui kasutatakse teiste isikute fonogramme.