question-nr-114

Telekast videolindile lindistamine ja hiljem taasesitamine või arvuti kaudu telekast lindistamine ning taasesitamine on lubatud või mitte?
Isiklikuks kasutamiseks on lubatud reprodutseerida muusikateoseid ja audiovisuaalseid teoseid sh lindistamine arvuti või muu seadme vahendusel. Sellise salvestuse internetis levitamine (upload) ei ole lubatud.