question-nr-116

Kas ka nn süldibändil on vaja sõlmida autorikaitsega mingi leping?
Sõltub sellest, mida bänd teeb. Kui bänd avalikult esitab muusikateoseid, siis selliseks tegevuseks on tavaliselt loa omandanud koha (näiteks pubi) omanik või valdaja. Sellisel juhul bänd tasu avaliku esitamise eest maksma ei pea. Juhul kui esinetakse kohas, millel puudub avaliku esitamise luba, siis peab lepingu sõlmima ja tasu maksma isik, kes ürituse korraldab. Juhul kui bänd soovib salvestada teise autori muusikateose sõnu või viisi, siis peab olema autori või õiguste omaja luba (leping). Avaliku esitamise ja reprodutseerimise kohta leiab täiendavat infot Eesti Autorite Ühingu kodulehelt (www.eau.org).