question-nr-117

Kui tõlgin/kirjutan laulutekste, siis kuidas on autoriõigusega?
Laulutekstidele tekivad autoriõigused. Samuti laulutekstide tõlgetele. Juhul kui tegemist on oma tarbeks tõlkimisega, siis autorilt luba küsima ei pea. Juhul kui laulutekste soovitakse kasutada fonogrammi salvestamiseks, siis peab luba küsima laulutekstide autoriõiguste omajatelt. Laulutekstide avaliku esitamise korral peab luba küsima ja tasu maksma autorile või teda esindavale kollektiivse esindamise organisatsioonile (Eesti Autorite Ühing). Juhul kui esitamine toimub kohas, mis on muusikateoste avaliku esitamise loa omandanud, siis esitaja luba küsima ega tasu maksma ei pea. Tasu tõlgitud lauluteksti kasutamise eest (näiteks avaliku esitamise eest) on õigus saada, kui õiguste omaja (autor, pärija või kirjastaja) seda lubab. Seega on võimalus, et antakse luba tõlkimiseks, kuid mitte tasu saamiseks.