question-nr-118

Mille alla käib tuntud loo töötlusega fono, mis ise sisse mängitud?
Juhul kui tegemist on enda tarbeks tehtud fonoga, siis selle tarvis muusikateose sõnade ja viisi autorilt luba küsima ei pea. Juhul kui fonogrammi soovitake reprodutseerida (plaadil, reklaamis, filmis jne), avalikult esitada (kontsert), edastada (raadios, televisioonis), siis peab olema muusikateose sõnade ja viisi autori nõusolek loo töötlemiseks ja fonogrammi salvestamiseks.