question-nr-119

Kas kooliraadios võib vahetundide ajal raadiot mängida?
Tegemist on muusikateoste avaliku esitamisega. Juhul kui muusikat mängitakse õppeprogrammi vahetu osana, siis on tegemist vaba kasutusega ning luba küsima ega tasu maksma ei pea. Vahetundide ajal muusika avalik esitamine ilmselt ei ole õppeprogrammi vahetu osa. Seega teoreetiliselt peaks selle tarvis luba küsima ja tasu maksma. Samas on Eestis praktika, et muusikateose autoreid esindav Eesti Autorite Ühing kooliraadiote puhul avaliku esitamise eest tasu ei küsi.