question-nr-121

Kas raamatu koostajal on kogumikule võimalik autorikaitset võtta ?
Isikul, kes oma loomingulise tegevuse tulemusena materjali valikul või süstematiseerimisel on loonud kogumiku (kogumiku koostajal), tekib autoriõigus sellele kogumikule (vt kogumiku koostaja õigused, AutÕS § 34). Mingeid formaalsusi täitma ei pea. Õigused tekivad kogumiku loomise hetkest.