question-nr-122

Kuidas toimida kui on plaanis välja anda kogumik, mis on kokku kogutud erinevatest allikatest? Raamat sisaldab nii autori kaitse all olevatest teostest katkeid kui ka mujalt kogutut.
Kogumiku koostja peab arvestama, et autoriõigusega kaitstavaid teoseid võib süstematiseerida ja lülitada kogumikku, kas originaalis või ümbertöötatud kujul, vaid teose autori või õiguste oma nõusolekul (v.a vaba kasutus). Intellektuaalse tegevuse tulemusi, millele autoriõigust ei kohaldata, võib kogumiku koostaja iseseisvalt süstematiseerida ja ümber töötada. Kogumiku koostaja peab arvestama teoste tsiteerimise ja refereerimise reeglitega. Juhul kui teose tsiteeritav või refereeritav osa ületab motiveeritud mahu piirid, peab teose kasutamiseks autorilt luba küsima.