question-nr-123

Missugune seadus kehtib uute taimesortide kohta (sordikaitse)?
Taimesordi registreerimist, sordi sordilehte ja kaitse alla võtmist, kaitsealuse sordi omaniku õigusi, seemne ning taimse paljundusmaterjali ja kultiveerimismaterjali turustamisotstarbelist tootmist, sealhulgas pakendamist, turustamist ja Eestisse toimetamist ning riiklikku järelevalvet reguleerib taimede paljundamise ja sordikaitse seadus. Lisainfo – Põllumajandusameti taimekaitse osakond.