question-nr-126

Olen filmi stsenarist. Minu varalised õigused on üle läinud produtsendile. Kas mul on õigus saada autoritasu, kui minu filmi näidatakse televisioonis?
Autoriõiguse seaduse § 14 lg 6 alusel on audiovisuaalse teose autoritel (režissöör, stsenarist, operaator, kunstnik) õigus saada õiglast tasu teose kasutajalt isegi sel juhul, kui varalised õigused kuuluvad produtsendile. Eelnimetatud õigusi teostatakse autorite kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu.