question-nr-128

Soovin kasutada lõiku populaarsest Eesti filmist reklaamklipi valmistamisel. Mida peaksin arvestama?
Filmist üksikute lõikude kasutamisel (eriti reklaamis) tuleb arvestada, et autorile jäävad isiklikud õigused ka sel juhul, kui varalised õigused kuuluvad teisele isikule. Autori isiklikud õigused on näiteks: õigus autorinimele, õigus teose puutumatusele. Kui teose kasutamine riivab isiklikke õigusi, on alati vaja ka autori nõusolekut.