question-nr-134

Me juba autoritele (EAÜ) maksame, kellele veel maksta tuleb?
Leping Eesti Autorite Ühinguga ja tasutud autoritasud ei hõlma fonogrammitootjate ja esitajate õiglase tasu saamise õigust fonogrammide avalikuks esitamiseks. Vastavalt autoriõiguse seaduse paragrahvile 72 on fonogrammitootjatel õigus saada õiglast tasu oma fonogrammi igasuguse üldsusele suunamise, k.a fonogrammide avaliku esitamise eest.