question-nr-137

Millise seaduse alusel tasu maksta tuleb?
Fonogrammitootjatele ja esitajatele on antud tasu saamise õigus Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse alusel. Samuti tuleneb esitajate ja fonogrammitootjate tasu saamise õigus ka Rooma 1961. aasta konventsioonist ning 1996. aasta WIPO esitus ja fonogrammilepingust.