question-nr-141

Kui me EFÜ-le ja ka Eesti Autorite Ühingule (EAÜ) maksame, kas siis on kõik või tuleb veel keegi midagi nõudma?
Lepingud EAÜ ja EFÜ-ga annavad õiguse muusika avalikuks esitamiseks lepingus sätestatud tingimustel.