question-nr-143

Kas vabavara (freeware) võib vabalt kopeerida ja kasutada?
Iga arvutiprogrammiga on kaasas litsentsileping (üldjuhul elektroonselt), mis sätestab kes ja millistel tingimustel võib vastavat arvutiprogrammi kasutada. Ka vabavara kopeerimisele ja kasutusele on seatud omad piirangud – teinekord on lubatud teha vaid üks koopia, samuti võidakse piirata vastava programmi kasutajaid, lubades programmi kasutada näiteks vaid kodukasutajatel või mittetulunduslikel eesmärkide. Seega vältimaks autoriõiguste rikkumist, on vajalik alati tutvuda programmiga kaasaskäiva litsentsilepinguga.