question-nr-144

Mis saab siis kui proovivara (trialware) kasutamise aeg on lõppenud?
Arvutiprogrammid, mida on lubatud tasuta kasutada vaid kindla ajaperioodi jooksul (tavalisel jääb see 14-90 päeva vahele), tuleb peale selle ajaperioodi lõppu arvutist kustutada või maksta programmi kasutamise jätkamiseks ettenähtud litsentsitasu. Peale ettenähtud ajaperioodi arvutiprogrammi kasutamise jätkamine rikub autoriõigusi.