question-nr-146

Mida saab registreerida kaubamärgina?
Kaubamärgina saab registreerida ainult graafiliselt kujutatavaid tähiseid. Nendeks võivad olla sõnad, pildid, logod, loosungid või ruumilised tähised nii must-valgena kui värvilisena. Kaubamärk registreeritakse nende kaupade või teenuste suhtes, mida sellega soovitakse tähistada.