question-nr-150

Kuidas saab kaubamärki taotleda?
Kaubamärki saab taotleda Patendiametist, esitades registreerimise avalduse patendiameti e-teenuste kaudu, posti või faksi teel.