question-nr-153

Kuidas kaupu ja teenuseid klassifitseerida?
Kaupu ja teenuseid klassifitseeritakse nn Nizza klassifikatsiooni järgi. Kaubaklasse on 1-34 ja teenusklasse 35-45. Ühte kauba- või teenusklassi on koondatud põhimõttelised samaliigilised tooted või teenused.