question-nr-160

Miks ma peaksin oma leiutist, kaubamärki või disainilahendust kaitsma?
Õiguskaitse olemasolu võimaldab omanikul saada kaitstud objektile monopoolse kasutusõiguse
* rakendamiseks määratud territooriumil,
* määratud perioodiks (kuni 25 aastat taimekaitse- ja meditsiinitoodete puhul, tegelikult lõpetatakse kehtivuse pikenduslõivude maksmine koos toote tootmise lõpetamisega või edasiarendatud sarnase toote turuletoomisega ehk hoitakse jõus seni, kuni on tulus või otstarbekas kaitset omada). Kaubamärgikaitse pole ajaliselt piiratud kui jätkatakse pikenduslõivude maksmist,
* määratud tooteklasside piires.