question-nr-17

Soovin hakata müüma konspekte?
Autoriõigus tekib ka konspekti koostajal. Konspekti kasutamisel ärilisel eesmärgil peab arvestama kasutatud autorite õigustega. Juhul kui konspekt koosneb ühe või mitme autori teostest ja see ületab motiveeritud mahu nõude, siis peab konspektide paljundamiseks ja müümiseks luba küsima autoritelt.