question-nr-20

Kas avalik raamatukogu võib teise avaliku raamatukogu või muuseumi kogus olevates kursuse-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöödest teha endale laenutamiseks koopiaid?
Avalik raamatukogu saab teha koopiaid juhul, kui tegemist on hävinemisohus olevate teostega. Koopiaid ei saa teha komplekteerimise eesmärgil. Seega peate küsima autoritelt luba selliste koopiate tegemiseks.