question-nr-23

Ma teen postkaarte. Kas ma saan kaitsta oma fotot?
Foto loomisel tekib autoriõigus autorile. Mingeid formaalsusi autoriõiguse tekkimiseks ei ole vaja täita. Samuti ei ole õiguslikku tähendust hoiatustähisel või sümbolitel. Autoriõiguse sisuks on ainuõigus lubada ja keelata teose kasutamine. Ilma loata teose kasutamine on autoriõiguse rikkumine. Juhul kui autoriõigusi rikutakse, siis on autoril õigus nõuda teose kasutamise lõpetamist ja kahju hüvitamist.