question-nr-25

Mida tähendab termin “plagiaat” ja kas see on määratletud kuskil õigusaktis?
Mõiste “plagiaat” oli olemas nõukogude karistusõiguses ja tähendas võõra teose oma nime all esitamist. Eesti õigus kasutab selle asemel mõistet “autorsuse õiguse rikkumine”. Vt ka AutÕS § 12 lg 1 p 1.