question-nr-34

Kas võib kodulehel kasutada laulusõnu?
Muusikateose sõnad ja viis on autoriõigusega kaitstavad teosed. Autoriõigused kehtivad autori eluiga + 70 aastat. Internetis võib teoseid kättesaadavaks teha autoriõiguse omaja nõusolekul.