question-nr-37

Kas tohin kasutada c-märgiga pilti oma kodulehel?
Foto üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kodulehel peab olema autori nõusolek.