question-nr-44

Kuidas teha raamatu järgi teemaparki?
Kirjandusteoste tegelaskujud, mis on graafiliselt kujutatud, on autoriõigusega kaitstavad teosed. Mõnikord on tegelaskuju nimetus ja kuju registreeritud kaubamärgina. Mõlemal juhtumil tuleb teose või kaubamärgi kasutamiseks küsida luba õiguste omajalt. Tähiseid, mis Eestis kaubamärgina registreeritud, saab vaadata kaubamärkide andmebaasist.