question-nr-47

Autor on loonud teose, mis koosneb kahest teise autori teosest. Kas teosele laienevad autoriõigused?
Autoriõigused tekivad sõltumata sellest, millisel viisil on teos loodud. Juhul kui on loodud tuletatud teos ilma originaalteose autorite nõusolekuta, siis on sellise teose kasutamine piiratud. Seda võib kasutada ainult isiklikuks otstarbeks ja õppetöös.